راهیل

سلام سعی کردم مطالب جالب برای شماانتخاب کنم فقط نظر یادتون نره

دهه فجر
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٦  کلمات کلیدی: دهه فجر ، ولایت فقیه ، امام خمینی

http://img.tebyan.net/big/1387/11/2272051331331236976402556913416219217383207.jpg

این کیست که حق بدو چو ایمـان داد
عــزت بـــه مـــقـام پــاک انــســـان داد
ایـــن کـیـسـت کـه رحمت خـداونـدی
احـســانـش را جــزا بـه احــســان داد
.
ایـــن کـیـسـت کـه با بـلنـدی اســلام
حـرمــت به جــمـاعــت مسـلمــان داد
این‏کیست که تا دمی که فــران یـافت
هــمـواره بــه کــار خـیــر فـــرمــان داد
این شـام دعـا و صـبــح لبخنــد است
ایـن بـنــــده مـــؤمـن خـداونـــد اسـت


این  شـام دعـا و صـبــح لبخنــد است ...


آنـــانــکـه بـه عـشـق اقــتــدا کــردنــد
دل را بــه مــحــبــت آشــــنـا کـــردنــد
زحـــمـــت دیــدنــد و رحـــمـت آوردنـد
خــدمــت کـــردنـــد و بــی‏ریــا کــردنـد
هــم پــای بــه راه ســعـی بــنـهادنــد
هــم دســت بـــه مـخــزن دعا کـردنــد
چشـم طـمـع از کـسـان فرو بـسـتـنـد
یــعـنـی طـلـب از خـود ِ خــدا کــردنـــد
بـــا چنگ زدن بــه رشــتـه تـوحــیــــد
هــر رشــتــه و راه را رهـــا کـــردنـــــد
گـفـتـنــد و بــه فـعل هـــم در آوردنـــد
آنـــرا کــه بــــصـــدق ادّعــــا کـــردنـــد
در حـــق‏جــویی ز هـــم سبق بردنـد
آمـــرزش را بـــه خــتــود روا کــردنــــد
بـــا کــجــروشــان جـدالــشــان بـاقی
بـــا اهــل صـفـای دل صــفـا کـــردنــد
بـــودنــد بـــه عــزّت و شــــرف امّـــــا
خودخواهی را ز خـود جــدا کـــردنـــد
زیــن قــدم وجود پــــاک جان، او بــود
ســرحـلـقـه نـیــم مـحـضـران او بــود