راهیل

سلام سعی کردم مطالب جالب برای شماانتخاب کنم فقط نظر یادتون نره

 
ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٩  کلمات کلیدی: ادبی

http://www.redlink1.com/mydocs/group/68/04.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/68/05.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/68/06.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/68/07.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/68/08.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/68/09.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/68/10.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/68/11.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/68/12.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/68/13.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/68/14.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/68/15.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/68/16.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/68/17.jpg

Accept the Pain, Future will be Fruitful
سختی را قبول کنید، آینده پرثمر خواهد بود

Don't feel the work you are doing is pain, because there will be always a
reason for that pain or work.
احساس نکنید کاری که می‌کنید رنج است، زیرا همیشه دلیلی‌ برای آن رنج یا کار هست

So face the pain, for the pain you face, there will be definitely happiness ahead.
پس با دردش روبرو شوید، دردی که با آن مواجه میشوید قطعاً خوشبختی‌ را به دنبال خواهد داشت