امروز می خواهم چند تا ---------- شکن (Filter Breaker)برای شما معرفی کنم این---------- شکن هاکه خدمتشما معرفی می کنم صد در صد کار می کنه و تضمینی است و کاملا رجستری شده است و شما می تونید بدونهیچگونه شک و تردیدی ازشون استفاده کنید البته همیشه در نظر داشته باشید که اینروزها---------- شکن های تقلبی و نوظهورزیادی وجود داره که بسیار مخرب هستند وسیستم شما رو به هم می ریزند و به هدفی هم که دارید نمی رسیدو بجای اینکه ---------- شکنی بکنند بین انسان و خدایش ---------- درست می کنند. از این ---------- شکن ها که وارد دنیای انسانها شده اند می توان به تعصب غیر صحیح ،تقلید کور کورانه ، پیروی کردن از اکثریت ،مد گرایی ،پیروی کردن از عادات زشت اجتماعی و غیره اشاره نمود .

وقتیانسان مرتکب گناه میشه به مرور و تکرار گناه ها خودشو از خدا دورتر میکنه و کم کم گناهان فیلترهایی میشند که مانع ارتباط انسان با خدای خودش می گردند در ایننوشته قصد داریم ---------- شکن هایی رو خدمتتون معرفی کنیم، با استفاده از اونها هیچفیلتری نمی تونه مانع شما باشه...........


1)نماز: بهترین ---------- شکن دنیا که خود خدا هم زیر این ---------- شکن را امضا و مهرکرده خصوصیت مهم این ---------- شکن اینه که مانع میشه انسان با گناه کردن فیلترهایی روبین خودش و خداش ایجاد کنه ... اگه باور نداری این آیه رو بخون " ان الصلاه تنهیعن فحشا و المنکرعنکبوت/44"
2)قرآن : لنگه نداره همه کسانی که متخصص هستند از این ---------- شکن بی بدیلاستفاده می کنند و جلوی کلام خدای تبارک و تعالی زانو می زنند برای استفاده ازاین ---------- شکن آن را بخوانید و بفهمید و به آن عمل کنید>
3)ولایت: این ---------- شکن بسیار قوی عمل می کنه برای استفاده از آن باید علاوه بر اعتقاد و محبت اهل بیت علیهم السلام انسان بهسلاح عمل هم مجهز باشه و اطاعت پذیری از ولایت جزء لا بنفک وجودش باشه