راحت طلبیم حدی داره !!!! ...

http://www.redlink1.com/mydocs/group/145/02.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/145/03.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/145/05.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/145/06.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/145/07.jpg

اما برنده راحت طلبی :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
حدس بزنید چه کاری میتونه کرده باشه؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.redlink1.com/mydocs/group/145/04.jpg

اما ما برای این شخص راحت طلب جایزه ای در نظر گرفتیم که حالشو ببره
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

تقدیم ایشون میکنیم :

http://www.redlink1.com/mydocs/group/145/08.jpg

/ 0 نظر / 6 بازدید